Latest video

ECOLOGISTS' MOVEMENT OF MACEDONIA - DEM

Vasil Gjorgjov Street, 39/6
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: +389 2 220-518 dem@dem.org.mk

High Nature Value Farming and Agri-Environment Payments for the Republic of Macedonia


Download
Земјоделство со висока природна вредност и агроеколошките плаќања во Република Македонија

Превземете ја македонската верзија тука!
Раткова скала интегриран преглед на идентификувани високи природни вредности
Ratkova Skala integrated review of the identified high nature values

Links

www.travel2ohrid.com

Travel2ohrid offer private and Hotel accommodation in Ohrid, R.Macedonia. Apartments, rooms for rent, if you plan to visit beautiful city Ohrid.

www.trip2macedonia.com

trip2macedonia offer private and Hotel accommodation in R.Macedonia. Apartments, rooms for rent.

solutions-flex.com

Welcome in the new era of technology,don't waste your time take this opportunity and let we be those who guide you.


  • screen 1
  • screen 2
  • screen 3
  • screen 4

ECOLOGISTS' MOVEMENT OF MACEDONIA - DEM

The Ecologist's Movement of Macedonia-DEM is a non-governmental, non-profitable and apolitical association. It is a national association that includes 23 local environmental NGOs as full-members. It was established in 1990 as a necessity to coordinate the work of the existing local groups. We are members of the Friends of the Earth - International (FoEI), CEEWEB, YEE, CPM. Also, we have a good cooperation and communication with many neighbors' NGOs.

ПРОТЕСТЕН МАРШ ЗА СПАС НА ВОДНО

9 февруари, 2014 г.

Движењето на екологисти на Македонија заедно со неформалната група граѓани „Спас за Водно“ беше дел од организацијата на протестниот марш, под мотото „Да го спасиме Водно“. Маршот се одржа на 9 февруари (недела) со почеток во 10 часот пред основното училиште „Кочо Рацин“ во Скопје. Оттаму учесниците пеш и со велосипеди се упатија кон врвот на планината. Собирот се одржа пред планинарскиот дом на врвот во 12.30 часот. Од страна на нашата членка ЕД Еко-Скоп, Скопје беа собрани 500 потписи за поддршка за само 2,5 часа. Од собирот беше упатен проглас до надлежните локални и државни органи, со кој беше побарано веднаш да се престане со урбанизацијата и безмилосното уништување на парк-шумата.

MAIN GOALS...

DEM's objective is to raise public awareness concerning environmental protection, sustainable development, and preservation of nature at the lowest level of destruction. DEM's activists organize lots of different kinds of actions such as: lobbying, organizing public campaigns, round tables on concrete themes concerning environment, talks with experts in such field and symposiums, public meetings for a local problems, direct actions, protests, publishing leaflets, brochures, posters, bulletins, training, workshops, lectures in primary and secondary schools etc. Once a year we give to persons, organizations and public institutions public awards (Green apple) and critics (Rotten apple) to one whom deserve them.

АКТИВНОСТИ

На 3-ти декември 2011год. се одржаа средбите на Проектната управна група и на Мрежата за креирање на политики во рамките на проектот "Промовирање на земјоделството со високи природни вредности и агро-еколошк плаќања преку граѓанските организации во Македонија".

МЕРКИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО СО ВИСОКИ ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ (ВПВ)

Главната цел на проектот "Промовирање на земјоделството со високи природни вредности и агроеколошки плаќања преку граѓанските организации во Македонија"е да придонесе за задржување на биодиверзитетот во Западен Балкан преку одржување на земјоделството со високи природни вредности, традиционалното земјоделие, како важен фактор за живеалиштата на животинскиот свет. Еден од главните резултати за достигнување на оваа цел е поврзан со прелиминарна елаборација на руралниот развој преку креирање на мерки за политики за поддршка на системите со високи природни вредности, со посебен акцент на презентирање на можностите за агро-еколошки плаќања. За оваа цел, проектните експерти елаборираа сет на "агро-еколошки" мерки кои веруваме ќе придонесат за целите на овој проект, доколку ги реализираме. Мерките се следни:
Ротација на пасишта,
Заштитни зони покрај речните корита,
• Одржување на природните граници и меѓи на обработливите површини
сместени во мозаична формација,
• Одржливо управување со пасиштата во проектните региони: Мариово,
Лакавица, Реканскиот регион и Раткова скала,
• Одржливи земјоделски практики.


Овие мерки беа дискутирани на состанокот одржан на 3 декември 2011 и ќе бидат презентирани на претстојните тркалезни маси кои ќе бидат реализирани во периодот февруари/март 2012.

Документот можете да го симнете во ПДФ формат. Ве молиме вашите коментари за истиот да ни ги испраќате на форумот на нашата веб страна.

Your email

Comment